www.dobrepisne.czDobře utajené písně

Novinky
2019-06-09
Balada pro maminku

2018-01-28
U mě dobrý - i po volbě prezidenta

Skaute, pomoz si sám ...

(ŠESTÁK č.67, leden 2006l)
Přečetl jsem si, že jeden americký biskup ve svém kázání vypravoval legendu amerických indiánů: „Dva vozkové jeli lesní cestou a povozy jim zapadly do bahna. Jeden z vozků padl na kolena do bláta a začal se vroucně modlit: „Bože, pošli nám pomoc!“ Druhý vozka začal s bručením snášet větve a klást je do bahna a zpevňovat cestu. A tu se k úžasu obou objevil Boží posel a šel pomáhat - víte komu? Ne tomu, co klečel a jen se modlil, ale tomu, co se namáhal. Bůh pomáhá tomu, kdo se sám snaží,“ - zakončil biskup kázání. Ostatně tuhle indiánskou moudrost znali naši moudří předkové také. Říkávali: „Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže.“
Já sám chytal rozum za dob normalizace v ČSSR (věřím, že poučený Alois Jirásek by na toto téma napsal něco o skutečné „době temna“ :-). Češi, tehdy i nyní, národ tradičně spíše „bezbožný“, přesto však biblickou symboliku v různých obměnách používající, přijal ve své „osvícenecké“ části za své „Skaute, pomoz si sám ....“
A tak jsem i já v našem tehdejším oddíle (dnes 4.chlapecký - Lvíčata) podvědomě zaznamenal tohle zdánlivě drsné pořekadlo („skaute, pomoz si sám“). Dnes už těžko dokážu posoudit, zda se začalo používat na základě výše zmíněné „biblické symboliky“ či podle obdobného, o něco drsněji znějícího hesla, kterým se za války řídili čeští letci v Anglii a nebo podle kresleného seriálu (komixu) Ondřeje Sekory (český Walt Disney :-), který v předválečné době vycházel v junáckém časopise.
Každopádně mi tahleta „moudrost“ či „zásada“ byla vštěpována nepřímo, mimoděk, po kapkách a naprosto nenásilně. Aniž bych si jí plně uvědomil, už jsem se jí začal podvědomě řídit - i mí nejbližší kamarádi a přátelé totiž tuto zásadu (aniž by si to možná sami plně uvědomovali) ctí a praktikují ji ve svém životě. Po každém pádu se totiž dokáží postavit, zbytečně nefňukat a začít znovu. A mimo to, že se starají sami o sebe, dokáží více či méně viditelně pomáhat kolem sebe. Protože právě to „pomoz tam, kde tvé síly stačí“ je výsada silných. Ne silných ve smyslu fyzické síly, ale síly vnitřní - té která nejde poznat na atletickém těle a šlachovitých nohou. Pomáhat totiž může úplně každý - zdravý i nemocný, fyzicky silný i slabý, nadprůměrně inteligentní i slabomyslný, ....
Cynická křesťanská moudrost praví: „Pomož si sám a Bůh ti pomůže“. V dnešní ateistické době a České republice to lze také pozměnit na: “Pomoz si sám, protože nikdo jiný ti nepomůže!” Bůh pomůže tomu, kdo se sám snaží. Lenochy Bůh nepodporuje. Jde to ale těžce nebýt lenoch - se střídavými úspěchy a totálními prohrami s tím zápasím neustále.
Někde jsem četl jak pamětníci zaměstnání u Bati za první republiky vzpomínají, že na zdech v podniku byla hesla typu: „Buď první, buďme vítězi, boj je otcem všeho, den má 85400 vteřin, nebojme se ran, nebuďme ze skla, buďme z ocele, pomoz si sám, silní milují život, v rychlosti je síla…..“
Přeneseno do reality dnešních dnů - nečekej nic od státu, nečekej nic od spoluobčanů, pomoz si sám!
Dle této zásady jsem se naučil a neustále se učím zdánlivé maličkosti typu - potřebuješ povzbudit? Povzbuď se sám (nikdo jiný tě nedokáže tak dobře povzbudit jako ty sám :-)). Nevymýšlej si hlouposti, ale pozorně poslouchej, co ti kdo říká a jak to říká. To všechno poděl dvěma, třema občas i dvaceti (abys odděli ty klišé pochlebovačné kecy) a vyloupni z toho to pozitvní sdělení. A na to si vzpomeň, je-li ti mizerně a potřebuješ-li povzbudit. Pokud ti síly stačí, poděl se o tuto radost kolem sebe.
Ano, i já se snažím, zcela vědomě, vykalkulovaně (rozuměj vědomě = uvědoměle :-) a cynicky ono „Skaute, pomoz si sám“ po snesitelných kapkách předávat dál v oddíle a na našem středisku. S důrazem na duhou část této zásady - můžeš-li, pomoz tam, kde tvé síly stačí. A nevymlouvej se na to, že máš málo sil. Před ostatními se tím možná ospravedlníš, ale sám před sebou (tam úplně vevnitř) ne.
 
Pomoz sám sobě a od nikoho raděj pomoc nečekej. Ale můžeš-li, pomoz tam, kde tvé síly stačí. Tuhle zásadu jsem získal v dětství, trpce si ji ověřil v dospívání a na vojně - a nyní jako dospělý ji zcela přijal za svou. 
Jméno:
Mail:
Předmět:
Text:
Kód:


Copyright © www.dobrepisne.cz Všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Created by AVT design - tvorba webových stránek